Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII: 248 Điện mừng từ các đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và đoàn ngoại giao

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII: 248 Điện mừng từ các đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và đoàn ngoại giao

Hà Nội (TTXVN 28/1)

Theo Thông báo của Đoàn Thư ký, đến ngày 28/1, Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục nhận được 13 Điện mừng đến từ các đảng, các tổ chức, bạn bè quốc tế và đoàn ngoại giao. Như vậy, trong thời gian vừa qua, Đại hội XII của Đảng đã nhận được 248 Điện mừng đến từ các đảng, các tổ chức, bạn bè quốc tế trên thế giới và các cơ quan Đại diện ngoại giao tại Hà Nội.

Sau đây là danh sách 13 đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và đoàn ngoại giao mới gửi Điện mừng:

1. Đảng Những người cộng sản Cư-rơ-gư-xtan
2. Đảng Cộng sản Liên bang Nga - Đảng Bộ Thành phố Xanh Pê-téc-bua
3. Đảng Lao động Áo
4. Đảng Công lý và Phát triển Thổ Nhĩ Kỳ
5. Đảng Xã hội Ác-hen-ti-na
6. Phong trào Đoàn kết Nhân dân (MUP), Ác-hen-ti-na
7. Hội thảo quốc tế các đảng và một xã hội mới
8. Quốc tế Xã hội
9. Đại sứ quán Ô-man tại Việt Nam
10.Ông Piet Steel, Đại sứ Bỉ đầu tiên tại Việt Nam (1990-1993)
11. Đảng Tự do - Liên minh vì thắng lợi (FPV) Ác-hen-ti-na
12. Tổ chức Hải quan Thế giới
13. Nhóm Nghị sỹ quan hệ với các nước Đông Nam Á và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á./.


Lưu ra file

Các tin khác